Podsumowanie akcji charytatywnych.

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Szlachetna Paczka.

Czytaj dalej ... Podsumowanie akcji charytatywnych.