Wypłata – lipiec 2019 r.

zdj. ilustracyjne

Informujemy, że wypłata:

  • świadczenia wychowawczego 500 +,
  • świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami,
  • świadczenia rodzicielskiego,
  • funduszu alimentacyjnego,
  • zasiłku dla opiekuna,

za miesiąc lipiec 2019 rodbędzie się w dniach  od 25.07. do 31.07.

  • programu „Dobry Start” dla osób którzy złożyli wniosek w lipcu 2019 r.
  • świadczenia wychowawczego „500 ++”  dla osób którzy złożyli wniosek w lipcu 2019 r.

odbędzie się w dniach  od 25.07 do 31.07.