Składanie wniosków w Urzędzie.

Przypominamy, że z dniem 1 sierpnia rozpocznie się składanie wniosków osobiście w Urzędzie o przyznanie:

  • świadczenia wychowawczego „500 ++”;
  • świadczenia Dobry Start „300 +”;
  • świadczeń rodzinnych;
  • funduszu alimentacyjnego;
  • specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wnioski o w/w świadczenia możecie Państwo pobrać z naszej strony internetowej (zakładka „do pobrania„) i po wypełnieniu złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach lub odebrać w pokoju świadczeń rodzinnych codziennie w godzinach pracy Urzędu. Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Ponadto trwa również nabór wniosków o przyznanie opłacania dożywiania w szkole. Więcej informacji tutaj.