Wypłata świadczeń

 

Informujemy, że wszystkie wnioski elektroniczne na świadczenie wychowawcze 500 +, złożone do dnia 24.07.2019 r. zostały rozpatrzone, wydano informacje/decyzje, lub zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2134 z pozn. zm.) przekazano do Urzędu Wojewódzkiego celem sprawdzenia, czy w danym przypadku nie mamy do czynienia z kumulacją świadczeń, bowiem wnioskodawca nie może jednocześnie pobierać pełnej kwoty świadczeń w dwóch państwach członkowskich.
Wszystkie wnioski w których wydano informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego 500 + zostały wypłacone w dniu 25.07.2019 r.
Jeśli chodzi o świadczenie Dobry Start 300+, to wnioski złożone do dnia 18.07.2019 r. zostały rozpatrzone i w w/w terminie wypłacone.

Informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego 500+ i Dobry Start zostały przesłane na adresy mailowe podawane we wnioskach.

Jak dotąd do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach drogą elektroniczną wpłynęło 168 wniosków na świadczenie wychowawcze i 121 wniosków na świadczenie Dobry Start.