Jeśli nie złożysz wniosku we wrześniu, możesz stracić nawet 1500 zł.

 

Rodzice, którzy nie złożą wniosku o świadczenie 500 plus do końca września, mogą stracić nawet 1500 zł. Dokumenty można przedłożyć w urzędzie lub wysłać listownie oraz drogą elektroniczną.

Złożenie wniosku w okresie do końca września 2019 r. gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Po tym terminie świadczenie będzie przyznawane i wypłacane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że rodzice, którzy nie dostarczą wniosku do końca września, mogą stracić świadczenie za lipiec, sierpień, wrzesień. W sumie 1500 zł.

Od początku lipca wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” można składać za pośrednictwem internetu. Natomiast od 1 sierpnia jest to możliwe także drogą tradycyjną, w formie papierowej.