Przypomnienie!

 

Informujemy o możliwości składania wniosków celem przyznania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Wszystkie osoby, które dotąd nie złożyły  wniosków o przyznanie pomocy żywnościowej mają taką możliwość do końca października w tut GOPS. od pon. do pt. w godz. od 700 do 1500

Szczegółowe informacje – wejdź