Został już tylko miesiąc.

 

Przypominamy, że do 30 listopada br. można składać wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start”. Wnioski złożone po 30 XI nie zostaną rozpatrzone.  Świadczenie w ramach programu „Dobry start”  przysługuje wszystkim uczniom do 20 roku życia, uczących się w szkołach dla dorosłych i policealnych.

W wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, od 1 sierpnia 2019 r. zmieniła się definicja szkoły.

Zmiana polega na umożliwieniu przyznawania świadczenia „Dobry start‘‘ na dzieci, które poczynając od roku szkolnego 2019/2020 będą się uczyć lub uczą się w szkołach dla dorosłych oraz w szkołach policealnych.