Akcje charytatywne 2019 r.

Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji „Szlachetna Paczka” a także Akcji Charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę„.


O G Ó L N O P O L S K A
AKCJA CHARYTATYWNA
„POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ 2019 ”

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji

1zl1

NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY

ZBIERAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową,

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM
Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH
BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ ORAZ
DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Z NASZEJ GMINY.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszej akcji i przekazanie darów, które przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, 38-212 Brzyska 11 a, w dni robocze od poniedziałku do piątku do dn. 23.12.2019 r., w godz. od 7.00 do 15.00 (godziny mogą również zostać dopasowane do państwa możliwości).

Honorowy patronat nad akcją objął Wójt Gminy Brzyska Rafał Papciak.