Ważna informacja dla rodziców!

 

Przypominamy, że wszyscy którzy do tej pory nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie „Dobry start”, powinni się pospieszyć. Został im na to już tylko tydzień. Jeśli do końca listopada rodzic nie złoży wniosku o świadczenie, pieniądze po prostu przepadną.

Od 2019 r. świadczenie „Dobry start” przysługuje wszystkim uczniom, niezależnie od rodzaju szkoły, do jakiej uczęszczają.