Diagnoza profilaktyczna dla Gminy Brzyska.

Przedstawiamy Państwu Diagnozę Profilaktyczną dla Gminy Brzyska przygotowaną przez Biuro Analiz Rynkowych i Społecznych „BARIS”, która podejmuje tematykę uzależnień (alkohol, środki psychoaktywne, nikotyna) oraz przemocy (domowej, rówieśniczej, cyberprzemocy).