Punkt obsługi Klienta.

Informujemy , iż zgodnie z § 2 pkt 1 Zarządzenia Nr 2 /2020 z dnia 16.03.2020r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pracy GOPS Brzyska w czasie stanu epidemicznego związanego z bezpośrednim zagrożeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 , ulegają zmianie dotychczasowe zasady dotyczące bezpośredniego kontaktu z klientem w GOPS, poprzez:

 • zamknięcie głównych drzwi wejściowych;
 • wejście do budynku GOPS możliwe będzie jedynie od podwórka poprzez drzwi ewakuacyjne budynku;
 • wydziela się strefę dla klienta zaopatrzoną w możliwość przekazania dokumentów, wypłaty świadczeń, udzielenia informacji czy uzyskania porady;
 • klienci mają do dyspozycji płyn do dezynfekcji rąk,
 • punkt obsługi klienta jest strefą zamkniętą, zaopatrzoną w okno podawcze oraz jest cyklicznie dezynfekowana,
 • Klienci będą obsługiwani pojedynczo,
 • w strefie dla klienta może przebywać tylko jedna osoba,
 • na czas stanu epidemicznego zabrania się kopiowania dokumentów dla klientów,
 • każdy kontakt pracownika z klientem wymaga zakładania jednorazowych rękawiczek lateksowych i dezynfekcji rąk,
 • zasada dezynfekcji rąk dotyczy również klientów,
 • strefa dla klienta przeznaczona jest dla wszystkich petentów, oraz osób i służb z innych instytucji współpracujących z Ośrodkiem.