Dyżur telefoniczny pracowników.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach działając na polecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Pismo z dnia 17 marca 2020r., Znak: DPS.V.070.97.2020.DS) informuje, że od poniedziałku do piątku pełni dyżur telefoniczny w godzinach od 730 do 1900pod numerem telefonu:

(013) 44 601 03

Dyżur pełniony jest w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebować będą pomocy w związku z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID-19, w szczególności osobom przebywającym w kwarantannie.