Informacja dotycząca przyznania pomocy dla rodzin, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia.

Informujemy, że w okresie zamknięcia placówek edukacyjnych, w którym stołówka szkolna jest nieczynna i dziecko/uczeń nie spożywa posiłków, istnieje możliwość przyznania na ten czas pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w tym spowodowanej stanem epidemicznym proszone są o kontakt z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej.