Wnioski o płatności bezpośrednie.

Wójt Gminy Brzyska informuje, że wnioski o płatności bezpośrednie będą wypełnianie w biurze podawczym Urzędu Gminy Brzyska (parter obok Urzędu Stanu Cywilnego) od dnia 20.04.2020 r. do 30.05.2020r.

Poniedziałek: 12.00 – 16.00
Środa: 8.00 – 12.00
Piątek: 11.00 – 15.00