Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach informuje, iż  w dniach od 18 do 25 maja w godzinach od 900 do 1400 w Domu Ludowym w Brzyskach będą wydawane paczki żywnościowe, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Rodziny, które złożyły wniosek w GOPSie w Brzyskach o przyznanie w/w pomocy proszone są o jej odbiór zgodnie z następującym harmonogramem.

Harmonogram wydawanej żywności:

18 – 19.05.2020 r. poniedziałek/wtorek Brzyska
20 – 21.05.2020 r.  środa/czwartek Błażkowa
22 – 25.05.2020 r. piątek/poniedziałek Wróblowa, Kłodawa, Lipnica Dolna, Dąbrówka, Ujazd

W związku z trwającym stanem epidemicznym prosimy aby wszystkie osoby odbierające żywność posiadały maseczkę i rękawiczki ochronne oraz zachowały bezpieczną  odległość 2 m od pozostałych osób stojących w kolejce !!!