Informacja dotycząca programu 500 plus.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach pragną przypomnieć, że nie ma obowiązku składania w tym roku wniosków o przyznanie /kontynuację/ świadczenia wychowawczego „500 plus”.

Nowelizacja ustawy jaka miała miejsce 1 lipca 2019 r. wydłuża okres przyznania świadczenia wychowawczego do 31 maja 2021 r.
Wniosek o świadczenie wychowawcze (500 plus) należy złożyć:
od 1 lutego 2021 r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną;
od 1 kwietnia 2021 r. – w przypadku wniosków składanych w formie papierowej.