Wnioski – nowy okres zasiłkowy!

Informujemy, że wnioski:

– o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021,
– wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021,
– wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry Start” (300+), można składać:

– od 1 lipca 2020 r.– tylko forma elektroniczna,
– od 1 sierpnia 2020 r. – nadal forma elektroniczna i forma papierowa.

Wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach w godzinach pracy urzędu. Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną przez portale:
– Emp@tia,
ePUAP,
– przy pomocy bankowości internetowej, jeżeli Państwa Bank udostępnia taką możliwość.

ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)

– wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2020 r. –  ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września 2020 r.;

– wnioski złożone od 1 września do 30 listopada 2020 r. – ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy.

Wnioski złożone po 30 listopada 2020 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 A TAKŻE ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

Przypominamy, że w aktualnie trwającym okresie zasiłkowym 2019/2020, świadczenia rodzinne oraz świadczenia opiekuńcze są przyznane do 31 października 2020 r.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Ulegnie zmianie kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W okresie świadczeniowym 2020/2021 wynosić ono będzie 900 zł na osobę w rodzinie. Ponadto, podobnie jak w świadczeniach rodzinnych, wprowadzona zostanie zasada przyznawania świadczeń na zasadzie „złotówka za złotówkę”.
Przypominamy, że w aktualnie trwającym okresie zasiłkowym 2019/2020, świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznane do 30 września 2020 r.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Świadczenia wychowawcze (500+)  na okres zasiłkowy 2019/2021 zostały ustalone do 31 maja 2021 r.
Jedynie wnioski podlegające koordynacji mogą zawierać inną datę ustalenia świadczenia wychowawczego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane dopiero od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

Uwaga! Wszystkie składane wnioski muszą być kompletne i poprawnie wypełnione.