Harmonogram odbioru paczek żywnościowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach informuje, iż 
w dniach od 17 do 21 sierpnia w godzinach od 900 do 1400 w Domu Ludowym w Ujeździe będą wydawane paczki żywnościowe, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Rodziny, które złożyły wniosek w GOPSie w Brzyskach o przyznanie w/w pomocy proszone są o jej odbiór zgodnie z następującym harmonogramem.

Harmonogram wydawanej żywności:

od 17 do 19 sierpnia
poniedziałek – środa
Brzyska/ Błażkowa
od 20 do 21 sierpnia
czwartek – piątek
Dąbrówka/ Kłodawa/ Lipnica Dolna/  
Ujazd/ Wróblowa

Prosimy aby wszystkie osoby odbierające żywność posiadały maseczkę i rękawiczki ochronne oraz zachowały bezpieczną odległość od pozostałych osób stojących w kolejce !!!