Fundusz alimentacyjny – wyższe kryterium dochodowe od 1 października 2020 r.

Od 1 października kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzrośnie z 800 do 900 zł. Ponadto w nowym okresie świadczeniowym przyznawanie wsparcia będzie się odbywało z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę”.

Podwyższenie kwoty kryterium dochodowego ma przeciwdziałać sytuacji, w której osoby samotnie wychowujące dziecko stracą prawo do świadczeń z funduszu po dniu 30 września 2020 r. z powodu wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jest to druga podwyżka progu dochodowego od 2008 r., kiedy zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Po raz pierwszy próg podniesiono w 2019 r. – o 75 zł. Od października kryterium wzrośnie o 100 zł.

Przy zastosowaniu reguły „złotówka za złotówkę” rodzice otrzymujący świadczenie po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości.

Dotychczas taki mechanizm ten nie był stosowany przy wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Mogły z niego korzystać osoby pobierające zasiłki rodzinne.