Nabór uczestników do udziału w projekcie.

Ośrodek Psychoterapii w Jaśle zaprasza do udziału w projekcie „Środowiskowe Centrum Pomocy Psychologicznej i Wsparcia w Jaśle.

Projekt adresowany jest do osób uczących się, pracujących lub zamieszkałych na obszarze powiatu jasielskiego, są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozumieniu definicji zawartej w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystania środków EFS i EFRR 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście w biurze Projektu – Jasło, ul. Floriańska 18, za pośrednictwem poczty lub przesłać w wersji elektronicznej na adres projekt@terapiajaslo.org.pl

Nabór uczestników na 2020 r. trwa do 29 września 2020 r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu na stronie terapiajaslo.org.pl