Wypłata świadczeń – październik 2020 r.


Informujemy, że wypłata za miesiąc październik 2020 r:

  • świadczenia Dobry Start,
  • świadczenia wychowawczego 500 +,
  • świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami,
  • świadczenia rodzicielskiego,
  • funduszu alimentacyjnego,
  • zasiłku dla opiekuna,

odbędzie się w dniach od 26.10 do 30.10.