Zmiana adresu e-mail.

Informujemy, że od 16.10.2020 r. (piątek) uległ zmianie adres poczty e-mail Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach.

Nowy adres e-mail: gops@brzyska.pl