Dobry Start (300 +) do 30 listopada.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach przypomina, że zbliża się termin zakończenia składania wniosków, aby otrzymać świadczenie Dobry start (300+) na wyprawkę szkolną.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do końca listopada br.


Wnioski złożone po 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.


Przypominamy też, że wyprawka dla ucznia należy się bez względu na dochód w rodzinie, na każde dziecko uczące się do 20 roku życia, a na dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole do ukończenia przez nie 24 roku życia. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w przedszkolu lub w szkole. Program nie obejmuje także studentów.

Wnioski można składać:

drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna lub portal Emp@tia)

lub osobiście

Szczegółowe informacje oraz wniosek do pobrania pod adresem: