Dofinansowanie – Program „CZYSTE POWIETRZE” 2.0 – zaświadczenia.

Informujemy, że osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na realizację programu „Czyste Powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

W GMINIE BRZYSKA wniosek można złożyć:

  • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach,
  • za pośrednictwem poczty,
  • za pośrednictwem platformy ePuap.

Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu, który dostępny jest w zakładce „do pobrania„ a szczegóły wydania zaświadczenia w zakładce „Czyste Powietrze”.

Więcej o programie „Czyste powietrze” 2.0 …

W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program „Czyste Powietrze” 2.0 – kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Osoby o niższych dochodach w ramach tego programu mogą uzyskać wysokie dofinansowanie, dlatego gorąco zachęcamy do kontaktu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
tel. kom. 887 447 725,
e-mail: lukasz.kucab@wfosigw.rzeszow.pl

OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE,
tel. 22 340 40 80 (infolinia czynna w dni powszednie, od 8:00 do 16:00)