Opieka wytchnieniowa – 2021r.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, ogłosił nabór wniosków w ramach programu pn. „Opieka wytchnieniowa”. Gmina Brzyska, zamierza aplikować o wsparcie finansowe. Osoby chętne do wzięcia udziału w Programie „opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, proszone są o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzyskach do 24 grudnia 2020 r. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.