Godziny pracy

31 grudnia 2020r. (Sylwester) Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Brzyskach będzie czynny w godz. 700. – 1200.