Wypłata świadczeń za styczeń 2021r.

Informujemy, że wypłata za miesiąc styczeń 2021 r:

  • świadczenia wychowawczego 500 +,
  • świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami,
  • świadczenia rodzicielskiego,
  • funduszu alimentacyjnego,
  • zasiłku dla opiekuna,

odbędzie się w dniach od 25.01 do 29.01