Wypłata świadczeń – luty 2021r.

Informujemy, że wypłata za miesiąc luty 2021 r.

  • świadczenia wychowawczego 500 +,
  • świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami,
  • świadczenia rodzicielskiego,
  • funduszu alimentacyjnego,
  • zasiłku dla opiekuna,

odbędzie się w dniach od 23.02.2021 r. di 26.02.2021r.