Punkt Konsultacyjny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania uzależnieniom

Na terenie Gminy Brzyska działa  Punkt Konsultacyjny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania uzależnieniom. Darmowa pomoc  psychologiczna świadczona jest w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach.

Skorzystanie z porady specjalisty wymaga wcześniejszego telefonicznego lub osobistego

umówienia się na wizytę.

Brzyska 11a, 38 – 212 Brzyska

Tel. 13 446 01 03 // 13 441 00 58

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie udostępnia dwie bazy danych dot. poradnictwa specjalistycznego i funkcjonowania placówek, z których  zainteresowane osoby mogą skorzystać:

  1. Baza dotycząca oferty poradnictwa specjalistycznego (w szczególności psychologicznego czy prawnego) dla osób doświadczających przemocy, świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji np. telefonicznie czy mailowo.
  2. Baza dotycząca obecnego funkcjonowania placówek zapewniających schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego

Baza dotyczaca oferty poradnictwa specjalistycznego aktualizacja 2020

Baza dotycząca obecnego funkcjonowania placówek zapewniających schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie aktualizacja 2020