Dane podstawowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZYSKACH
38 – 212  Brzyska 11 a
Regon – 004011130
NIP – 685-196-38-13
Nr rachunku bankowego – 73 8626 0002 2001 0000 1603 0001 /BS Kołaczyce/
Tel/fax: (13) 44 601 03 / (13) 44 100 58
email: gops@brzyska.pl 

Dane do faktury
Nabywca
Gmina Brzyska
Brzyska 1
38-212 Brzyska
NIP: 685-160-02-69
Odbiorca
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach
38-212 Brzyska, Brzyska 11 a

Godziny urzędowania ośrodka
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 15.00
kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 14.00