Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach jest samodzielną jednostką budżetową podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy


Działalność GOPSu finansowana jest:

  • ze środków budżetu państwa,
  • ze środków budżetu gminy,
  • ze środków pozabudżetowych.

Całość spraw planowania, budżetu i sprawozdawczości finansowej prowadzą:

  • Renata Michalska – główna księgowa,
  • Barbara Ramut – inspektor